PÄÄTÖKSIÄ


Kesäkokouksen päätöksiä 2022

Metsästys sallitaan lain puitteissa seuraavin rajoituksin:

-       Jouluaattona ja joulupäivänä kaikki metsästys on kielletty.

-       Naarasteeri on rauhoitettu. Naarasteeren metsästykseen lisätään poikkeus siten, että naarasteertä saa metsästää koiran kanssa tapahtuvassa jahdissa.
Koira tulee olla seuran jäsenen omistuksessa.
Naarasteeren kiintiö 1 naaraslintu per koiran omistava metsästäjä.  

-       Metso rauhoitetaan kokonaisuudessaan.

-      Kauriin metsästyksen kaadot rajoitetaan yhteen kappaleeseen per

metsästäjä. Metsästetään vasoja tai noin 1 – 1,5-vuotiaita uroksia. Kaurispukin

syysjahti päättyy marraskuun loppuun. Jahti kohdennetaan vahinkokohteisiin.

Koealueet:
- Ajokokeiden ja haukkukokeiden ajaksi rauhoitetaan vain tarvittavat 
  alueet.

Tiedossa olevia kokeita:

-       Mäyräkoirien lohkovalinta 2.10.2022.
Johtokunta suosittaa, että Lohkovalinta-ajankohtana pidättäydytään peuran ajojahdista.

Vierasmaksut:

- Vieraskortti 10€/ päivä
- Kausikortti 120€
- Pienpetopassi 0€ (haetaan sihteeriltä)
- Peurapassin hinta   : 30€ lupa päätetään hirvieläinkokouksessa.


kesäkokouksen pöytäkirja 2022 pdf.

seuran säännöt pdf.